جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بجنورد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بجنورد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان بجنورد

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بجنورد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بجنورد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل بارش شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل سیل شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل سدهای شهرتان بجنورد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل معادن شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل شیب شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بجنورد
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان شمالی

 

حجم فایل: 70.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با بجنورد، اینجا