جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بیرجند

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بیرجند که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان بیرجند

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بیرجند
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بیرجند
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل بارش شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل سیل شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل سدهای شهرتان بیرجند
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل معادن شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل شیب شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بیرجند
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان جنوبی

 

حجم فایل: 51.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با بیرجند، اینجا