جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بینالود

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بینالود که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان بینالود می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بینالود
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بینالود
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بینالود
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بینالود
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بینالود
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بینالود
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بینالود
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بینالود
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بینالود
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بینالود
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بینالود
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بینالود
 • شیپ فایل بارش شهرستان بینالود
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بینالود
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بینالود
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بینالود
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بینالود
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بینالود
 • شیپ فایل سیل شهرستان بینالود
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بینالود
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بینالود
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بینالود
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بینالود
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بینالود
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بینالود
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 16.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل