جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان بیله سوار

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بیله سوار که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بیله سوار
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بیله سوار
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل بارش شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل سیل شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل براساس توپوگرافی و منحنی میزان شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل معادن شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل شیب شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بیله سوار
 • شیپ فایل محدوده استان اردبیل

 

حجم فایل: 19.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود داده ها و اطلاعات مربوط به بیله سوار اینجا