جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان بهشهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بهشهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان بهشهر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بهشهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بهشهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل بارش شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل سدهای شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل معادن شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل شیب شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان بهشهر
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 22.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان بهشهر، اینجا