جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بهبهان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بهبهان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان بهبهان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بهبهان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بهبهان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل بارش شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل سیل شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل سدهای شهرتان بهبهان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل معادن شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل شیب شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان بهبهان
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 34.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با بهبهان، اینجا