جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بهاباد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بهاباد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان بهاباد

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بهاباد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بهاباد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل بارش شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل سیل شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل معادن شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل شیب شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان بهاباد
 • شیپ فایل محدوده استان یزد

 

حجم فایل: 69.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان بهاباد، اینجا