جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان باوی

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان باوی که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان باوی

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان باوی
 • شیپ فایل بخش های شهرستان باوی
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان باوی
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان باوی
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان باوی
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان باوی
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان باوی
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان باوی
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان باوی
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان باوی
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان باوی
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان باوی
 • شیپ فایل بارش شهرستان باوی
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان باوی
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان باوی
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان باوی
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان باوی
 • شیپ فایل سیل شهرستان باوی
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان باوی
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان باوی
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان باوی
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان باوی
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان باوی
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان باوی
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان باوی
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان باوی
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان باوی
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان باوی
 • شیپ فایل دشت های شهرستان باوی
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان باوی
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان باوی
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان باوی
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان باوی
 • شیپ فایل شیب شهرستان باوی
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان باوی
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان باوی
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان باوی
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 9.30 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با باوی، اینجا