جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان برخوار

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان برخوار که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 25 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان برخوار می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان برخوار
 • شیپ فایل بخش های شهرستان برخوار
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان برخوار
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان برخوار
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان برخوار
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان برخوار
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان برخوار
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان برخوار
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان برخوار
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان برخوار
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان برخوار
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان برخوار
 • شیپ فایل بارش شهرستان برخوار
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان برخوار
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان برخوار
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان برخوار
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان برخوار
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان برخوار
 • شیپ فایل سیل شهرستان برخوار
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان برخوار
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان برخوار
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان برخوار
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان برخوار
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان برخوار
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 6.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل