جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بردسکن

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بردسکن که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان بردسکن

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بردسکن
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بردسکن
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل بارش شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل سیل شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل معادن شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل شیب شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان بردسکن
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 66.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با برسکن، اینجا