جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بندر گز

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بندر گز که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان بندر گز

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بندر گز
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بندر گز
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل بارش شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل سیل شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل شیب شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان بندر گز
 • شیپ فایل محدوده استان گلستان

 

حجم فایل: 3.21 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان بندر گز، اینجا