جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان بندر انزلی

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بندر انزلی که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان بندرانزلی

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بندرانزلی
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بندرانزلی
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل بارش شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل سیل شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل شیب شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان بندرانزلی
 • شیپ فایل محدوده استان گیلان

 

حجم فایل: 1.94 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با بندرانزلی، اینجا