جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان باخزر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان باخزر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان باخرز

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان باخرز
 • شیپ فایل بخش های شهرستان باخرز
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان باخرز
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان باخرز
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان باخرز
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان باخرز
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان باخرز
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان باخرز
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان باخرز
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان باخرز
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان باخرز
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان باخرز
 • شیپ فایل بارش شهرستان باخرز
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان باخرز
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان باخرز
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان باخرز
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان باخرز
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان باخرز
 • شیپ فایل سیل شهرستان باخرز
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان باخرز
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان باخرز
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان باخرز
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان باخرز
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان باخرز
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان باخرز
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان باخرز
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان باخرز
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان باخرز
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان باخرز
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان باخرز
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان باخرز
 • شیپ فایل دشت های شهرستان باخرز
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان باخرز
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان باخرز
 • شیپ فایل سدهای شهرتان باخرز
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان باخرز
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان باخرز
 • شیپ فایل شیب شهرستان باخرز
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان باخرز
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 22.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با باخرز، اینجا