جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بجستان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بجستان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان بجستان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بجستان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بجستان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بجستان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بجستان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بجستان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بجستان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بجستان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بجستان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بجستان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بجستان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بجستان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بجستان
 • شیپ فایل بارش شهرستان بجستان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بجستان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بجستان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بجستان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بجستان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بجستان
 • شیپ فایل سیل شهرستان بجستان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بجستان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بجستان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بجستان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بجستان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بجستان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بجستان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بجستان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بجستان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بجستان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بجستان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بجستان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بجستان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان بجستان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان بجستان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بجستان
 • شیپ فایل سدهای شهرتان بجستان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بجستان
 • شیپ فایل معادن شهرستان بجستان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بجستان
 • شیپ فایل شیب شهرستان بجستان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بجستان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان بجستان
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 39.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با بجستان، اینجا