جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بهارستان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بهارستان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بهارستان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بهارستان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل سیل شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل شیب شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بهارستان
 • شیپ فایل محدوده استان تهران

 

حجم فایل: 820 کیلوبایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با بهارستان، اینجا