جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بافق

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بافق که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان بافق

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بافق
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بافق
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بافق
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بافق
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بافق
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بافق
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بافق
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بافق
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بافق
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بافق
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بافق
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بافق
 • شیپ فایل بارش شهرستان بافق
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بافق
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بافق
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بافق
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بافق
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بافق
 • شیپ فایل سیل شهرستان بافق
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بافق
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بافق
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بافق
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بافق
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بافق
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بافق
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بافق
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بافق
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بافق
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بافق
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بافق
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بافق
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان بافق
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان بافق
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان بافق
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بافق
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بافق
 • شیپ فایل معادن شهرستان بافق
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بافق
 • شیپ فایل شیب شهرستان بافق
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بافق
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان بافق
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان بافق
 • شیپ فایل محدوده استان یزد

 

حجم فایل: 93.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان بافق، اینجا