جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بدره

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بدره که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بدره
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بدره
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بدره
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بدره
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بدره
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بدره
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بدره
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بدره
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بدره
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بدره
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بدره
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بدره
 • شیپ فایل بارش شهرستان بدره
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بدره
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بدره
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بدره
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بدره
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بدره
 • شیپ فایل سیل شهرستان بدره
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بدره
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بدره
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بدره
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بدره
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بدره
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بدره
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بدره
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بدره
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بدره
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بدره
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان بدره
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بدره
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بدره
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بدره
 • شیپ فایل شیب شهرستان بدره
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بدره
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان بدره
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان بدره
 • شیپ فایل محدوده استان ایلام

 

حجم فایل: 14.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با بدره، اینجا