جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان ازنا

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ازنا که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان ازنا

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ازنا
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ازنا
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ازنا
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ازنا
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ازنا
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ازنا
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ازنا
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ازنا
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ازنا
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ازنا
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ازنا
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ازنا
 • شیپ فایل بارش شهرستان ازنا
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ازنا
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ازنا
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ازنا
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ازنا
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ازنا
 • شیپ فایل سیل شهرستان ازنا
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ازنا
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان ازنا
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ازنا
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان ازنا
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ازنا
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ازنا
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ازنا
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ازنا
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ازنا
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ازنا
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ازنا
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ازنا
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ازنا
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان ازنا
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ازنا
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ازنا
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ازنا
 • شیپ فایل شیب شهرستان ازنا
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ازنا
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان ازنا
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان ازنا
 • شیپ فایل محدوده استان لرستان

 

حجم فایل: 24.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان ازنا، اینجا