جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان آذرشهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان آذرشهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

شیپ فایل‌های شهرستان آذرشهر شامل :

 • شیپ فایل محدوده شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان آذرشهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان آذرشهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل بارش شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل سدهای شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل معادن شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل شیب شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان آذرشهر
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 14.7مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل 

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با آذرشهر، اینجا