جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان آستارا

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان آستارا که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان آستارا می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان آستارا
 • شیپ فایل بخش های شهرستان آستارا
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان آستارا
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آستارا
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان آستارا
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان آستارا
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان آستارا
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستانآستارا
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان آستارا
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آستارا
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان آستارا
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان آستارا
 • شیپ فایل بارش شهرستان آستارا
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان آستارا
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان آستارا
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان آستارا
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان آستارا
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان آستارا
 • شیپ فایل سیل شهرستان آستارا
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان آستارا
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان آستارا
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان آستارا
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان آستارا
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آستارا
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان آستارا
 • شیپ فایل محدوده استان گیلان

 

حجم فایل: 10 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل