جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان آستانه اشرفیه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان آستانه اشرفیه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان آستانه اشرفیه می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان آستانه اشرفیه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل بارش شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل سیل شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان آستانه اشرفیه
 • شیپ فایل محدوده استان گیلان

 

حجم فایل: 1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل