جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

شیپ فایل های شهرستان آشتیان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان آشتیان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان آشتیان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان آشتیان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان آشتیان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل بارش شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل سیل شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل معادن شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل شیب شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل محدوده استان مرکزی

 

حجم فایل: 15 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با فراهان اینجا