جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

شیپ فایل های شهرستان آشتیان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان آشتیان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان آشتیان می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان آشتیان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان آشتیان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل بارش شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل سیل شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان آشتیان
 • شیپ فایل محدوده استان مرکزی

 

حجم فایل: 8.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل