جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان اشکذر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اشکذر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان اشکذر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اشکذر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اشکذر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل بارش شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل سیل شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل معادن شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل شیب شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان اشکذر
 • شیپ فایل محدوده استان یزد

 

حجم فایل: 19.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان اشکذر، اینجا