جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان اسدآباد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اسدآباد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان اسدآباد

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اسدآباد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اسدآباد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل بارش شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل سیل شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل معادن شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل شیب شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان اسدآباد
 • شیپ فایل محدوده استان همدان

 

حجم فایل: 19.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه شیپ فایل ها و اطلاعات اسدآباد اینجا