جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان اردستان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اردستان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اردستان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اردستان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اردستان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اردستان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اردستان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اردستان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اردستان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اردستان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اردستان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اردستان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اردستان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اردستان
 • شیپ فایل بارش شهرستان اردستان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اردستان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اردستان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اردستان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اردستان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اردستان
 • شیپ فایل سیل شهرستان اردستان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اردستان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اردستان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان اردستان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان اردستان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اردستان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اردستان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان اردستان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان اردستان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان اردستان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان اردستان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان اردستان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان اردستان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان اردستان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان اردستان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان اردستان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان اردستان
 • شیپ فایل معادن شهرستان اردستان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان اردستان
 • شیپ فایل شیب شهرستان اردستان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان اردستان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان اردستان
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 106 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با اردستان، اینجا