جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان اردل

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اردل که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان اردل می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اردل
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اردل
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اردل
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اردل
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اردل
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اردل
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اردل
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اردل
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اردل
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اردل
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اردل
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اردل
 • شیپ فایل بارش شهرستان اردل
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اردل
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اردل
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اردل
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اردل
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اردل
 • شیپ فایل سیل شهرستان اردل
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اردل
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اردل
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان اردل
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان اردل
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اردل
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اردل
 • شیپ فایل محدوده استان چهارمحال و بختیاری

 

حجم فایل: 45.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل