جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان اردکان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اردکان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان اردکان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اردکان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اردکان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اردکان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اردکان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اردکان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اردکان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اردکان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اردکان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اردکان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اردکان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اردکان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اردکان
 • شیپ فایل بارش شهرستان اردکان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اردکان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اردکان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اردکان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اردکان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اردکان
 • شیپ فایل سیل شهرستان اردکان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اردکان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اردکان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان اردکان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان اردکان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اردکان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اردکان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان اردکان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان اردکان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان اردکان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان اردکان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان اردکان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان اردکان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان اردکان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان اردکان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان اردکان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان اردکان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان اردکان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان اردکان
 • شیپ فایل معادن شهرستان اردکان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان اردکان
 • شیپ فایل شیب شهرستان اردکان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان اردکان
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان اردکان
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان اردکان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان اردکان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان اردکان
 • شیپ فایل محدوده استان یزد

 

حجم فایل: 238 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان اردکان، اینجا