جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان آران و بیدگل

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان آران و بیدگل که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل بخش های شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان آران و بیدگل
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان آران و بیدگل
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل بارش شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل سیل شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل دشت های شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل شیب شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان آران و بیدگل
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 44.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با آران و بیدگل، اینجا