جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان آرادان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان آرادان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان آرادان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان آرادان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان آرادان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان آرادان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آرادان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان آرادان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان آرادان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان آرادان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان آرادان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان آرادان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آرادان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان آرادان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان آرادان
 • شیپ فایل بارش شهرستان آرادان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان آرادان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان آرادان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان آرادان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان آرادان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان آرادان
 • شیپ فایل سیل شهرستان آرادان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان آرادان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان آرادان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان آرادان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان آرادان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آرادان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان آرادان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان آرادان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان آرادان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان آرادان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان آرادان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان آرادان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان آرادان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان آرادان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان آرادان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان آرادان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان آرادان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان آرادان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان آرادان
 • شیپ فایل معادن شهرستان آرادان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان آرادان
 • شیپ فایل شیب شهرستان آرادان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان آرادان
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان آرادان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان آرادان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان آرادان
 • شیپ فایل محدوده استان سمنان

 

حجم فایل: 41.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با آرادان، اینجا