جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان املش

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان املش که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان املش

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان املش
 • شیپ فایل بخش های شهرستان املش
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان املش
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان املش
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان املش
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان املش
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان املش
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان املش
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان املش
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان املش
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان املش
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان املش
 • شیپ فایل بارش شهرستان املش
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان املش
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان املش
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان املش
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان املش
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان املش
 • شیپ فایل سیل شهرستان املش
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان املش
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان املش
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان املش
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان قروه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان املش
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان املش
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان املش
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان املش
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان املش
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان املش
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان املش
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان املش
 • شیپ فایل دشت های شهرستان املش
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان املش
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان املش
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان املش
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان املش
 • شیپ فایل معادن شهرستان املش
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان املش
 • شیپ فایل شیب شهرستان املش
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان املش
 • شیپ فایل محدوده استان گیلان

 

حجم فایل: 12 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان املش، اینجا