جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان الیگودرز

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان الیگودرز که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان الیگودرز می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل بخش های شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان الیگودرز
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان الیگودرز
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل بارش شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل سیل شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان الیگودرز
 • شیپ فایل محدوده استان لرستان

 

حجم فایل: 125 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل