جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان علی آباد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان علی آباد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان علی آباد

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان علی آباد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان علی آباد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل بارش شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل سیل شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل سدهای شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل معادن شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل شیب شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان علی آباد
 • شیپ فایل محدوده استان گلستان

 

حجم فایل: 26.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان علی آباد، اینجا