جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان البرز

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان البرز که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان البرز

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان البرز
 • شیپ فایل بخش های شهرستان البرز
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان البرز
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان البرز
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان البرز
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان البرز
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان البرز
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان البرز
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان البرز
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان البرز
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان البرز
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان البرز
 • شیپ فایل بارش شهرستان البرز
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان البرز
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان البرز
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان البرز
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان البرز
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان البرز
 • شیپ فایل سیل شهرستان البرز
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان البرز
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان البرز
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان البرز
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان البرز
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان البرز
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان البرز
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان البرز
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان البرز
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان البرز
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان البرز
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان البرز
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان البرز
 • شیپ فایل دشت های شهرستان البرز
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان البرز
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان البرز
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان البرز
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان البرز
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان البرز
 • شیپ فایل شیب شهرستان البرز
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان البرز
 • شیپ فایل محدوده استان قزوین

 

حجم فایل: 5.06 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان البرز، اینجا