جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان اهواز

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اهواز که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان اهواز

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اهواز
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اهواز
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اهواز
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اهواز
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اهواز
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اهواز
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اهواز
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اهواز
 • شیپ فایل بارش شهرستان اهواز
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اهواز
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اهواز
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل سیل شهرستان اهواز
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اهواز
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اهواز
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان اهواز
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان اهواز
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اهواز
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان اهواز
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان اهواز
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان اهواز
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان اهواز
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان اهواز
 • شیپ فایل دشت های شهرستان اهواز
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان اهواز
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان اهواز
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان اهواز
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان اهواز
 • شیپ فایل معادن شهرستان اهواز
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل شیب شهرستان اهواز
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان اهواز
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان اهواز
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 28.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با اهواز، اینجا