جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان اهواز

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اهواز که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان اهواز می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اهواز
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اهواز
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اهواز
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اهواز
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اهواز
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اهواز
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اهواز
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اهواز
 • شیپ فایل بارش شهرستان اهواز
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اهواز
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اهواز
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل سیل شهرستان اهواز
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اهواز
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اهواز
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان اهواز
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان اهواز
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اهواز
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اهواز
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 10.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل