جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان اهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اهر
 • شیپ فایل بارش شهرستان اهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اهر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان اهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اهر
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان اهر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان اهر
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان اهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اهر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان اهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان اهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان اهر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان اهر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان اهر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان اهر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان اهر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان اهر
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان اهر
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان اهر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان اهر
 • شیپ فایل سدهای شهرستان اهر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان اهر
 • شیپ فایل معادن شهرستان اهر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان اهر
 • شیپ فایل شیب شهرستان اهر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان اهر
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 62.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل 

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

برای دانلود داده ها و اطلاعات مربوط به اهر اینجا