جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان آق قلا

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان آق قلا که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 24 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان آق قلا می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل بخش های شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان آق قلا
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان آق قلا
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل بارش شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل سیل شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان آق قلا
 • شیپ فایل محدوده استان گلستان

 

حجم فایل: 3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل