جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان آغاجاری

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان آغاجاری که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان آغاجاری

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل بخش های شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان آغاجاری
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان آغاجاری
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل بارش شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل سیل شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل دشت های شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل معادن شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل شیب شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان آغاجاری
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 5.22 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با آغاجاری، اینجا