جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان آبیک

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان آبیک که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان آبیک می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان آبیک
 • شیپ فایل بخش های شهرستان آبیک
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان آبیک
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آبیک
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان آبیک
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان آبیک
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان آبیک
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان آبیک
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان آبیک
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آبیک
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان آبیک
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان آبیک
 • شیپ فایل بارش شهرستان آبیک
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان آبیک
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان آبیک
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان آبیک
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان آبیک
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان آبیک
 • شیپ فایل سیل شهرستان آبیک
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان آبیک
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان آبیک
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان آبیک
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان آبیک
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آبیک
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان آبیک
 • شیپ فایل محدوده استان قزوین

 

حجم فایل: 8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل