جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان آبدانان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان آبدانان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان آبدانان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان آبدانان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل بارش شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل سیل شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل شیب شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان آبدانان
 • شیپ فایل محدوده استان ایلام

 

حجم فایل: 46.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با آبدانان، اینجا