جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان عباس آباد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان عباس آباد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان عباس آباد می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان عباس آباد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان عباس آباد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل بارش شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل سیل شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان عباس آباد
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 4.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل