جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان ابرکوه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ابرکوه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان ابرکوه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ابرکوه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ابرکوه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل بارش شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل سیل شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل معادن شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل شیب شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ابرکوه
 • شیپ فایل محدوده استان یزد

 

حجم فایل: 52.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان ابرکوه، اینجا