جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان آبادان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان آبادان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان آبادان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان آبادان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان آبادان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان آبادان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آبادان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان آبادان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان آبادان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان آبادان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان آبادان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان آبادان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آبادان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان آبادان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان آبادان
 • شیپ فایل بارش شهرستان آبادان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان آبادان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان آبادان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان آبادان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان آبادان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان آبادان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان آبادان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آبادان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان آبادان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان آبادان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان آبادان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان آبادان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان آبادان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان آبادان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان آبادان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان آبادان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان آبادان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان آبادان
 • شیپ فایل شیب شهرستان آبادان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان آبادان
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان آبادان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان آبادان
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 17.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با آبادان، اینجا