جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان زنجان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان زنجان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان زنجان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان زنجان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان زنجان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان زنجان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان زنجان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان زنجان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان زنجان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان زنجان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان زنجان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان زنجان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان زنجان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان زنجان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان زنجان
 • شیپ فایل بارش شهرستان زنجان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان زنجان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان زنجان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان زنجان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان زنجان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان زنجان
 • شیپ فایل سیل شهرستان زنجان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان زنجان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان زنجان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان زنجان
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان زنجان
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان زنجان
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان زنجان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان زنجان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان زنجان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان زنجان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان زنجان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان زنجان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان زنجان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان زنجان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان زنجان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان زنجان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان زنجان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان زنجان
 • شیپ فایل سدهای شهرتان زنجان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان زنجان
 • شیپ فایل معادن شهرستان زنجان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان زنجان
 • شیپ فایل شیب شهرستان زنجان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان زنجان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان زنجان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان زنجان
 • شیپ فایل محدوده استان زنجان

 

حجم فایل: 103 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با زنجان، اینجا