جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

نقشه شپپ فایل تیپ جنگلی ارسباران

 

مجموعه حاضر حاوی شیپ فایل و آمار به روز از منابع طبیعی کشور است که حاصل تلاش و همت کارشناسان منابع طبیعی می باشد که علاوه بر مستند بود آن برای محققان، زمینه ساز اولیه و پایه کلیه اقدامات بخش منابع طبیعی و برنامه ریزی های آتی کاربری اراضی می باشد. پوشش گیاهی  (Vegetation) عبارت است از کلیه رستنی‌های سطح هر منطقه شامل درخت، درختچه، گونه‌های مرتعی که در زیستگاه‌های طبیعی و مصنوعی وجود دارد. به تعبیری دیگر پوشش گیاهی شامل کلیه گونه‌های گیاهی یک ناحیه و نحوه پراکنش مکانی و زمانی آنهاست.

 

نوع فایل: شیپ فایل

حجم فایل: 612 کیلوبایت