جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

نقشه اتوکد شهر بندر دیلم

 

پسوند DWG به معنای ترسیم کردن، اطلاعات مرتبط با طراحی های دو بعدی و سه بعدی را به همراه داده های جانبی آنها ذخیره می کند. در بیشتر مواقع این پسوند مربوط به نرم افزار اتوکد است که برای طراحی نقشه های ساختمانی و شهری از آن استفاده می شود و بسیاری از کابران از قبیل معماران، نقشه برداران و شهرسازان از این فایل های اتوکدی شامل نقشه های اتوکد ساختمانی، نقشه های طرح تفصیلی یا جامع، نقشه های طرح تفکیکی در پروژه های اجرایی و پژوهشی از آن ها استفاده می کنند.

داده های اتوکد بر اساس دسته بندی انواع داده ها، در گروه داده های وکتوری قرار می گیرد. این داده ها در ۳ فرمت مختلف تهیه می شود: داده CAD با فرمت DWG- DXF- DGN

به طور کلی هر فایل CAD شامل ۵ زیر فایل است (به صورت پیش فرض).

 • عوارض خطی در گروه  Polyline
 • عوارض نقطه ای در گروه  Point
 • عوارض پلیگونی در گروه Polygon
 • عوارض سه بعدی در گروه  Multipatch
 • نوشتار نقشه ها در  Annotation

 

در این فایل نقشه اتوکد شهر بندر دیلم ارائه می شود.

محتوای فایل نقشه اتوکد شهر بندر دیلم به شرح زیر است:

 • تراکم جمعیتی و تراکم ساختمانی اتوکد شهر بندر دیلم
 • نوع مصالح و عمر ساختمان ها اتوکد شهر بندر دیلم
 • تراکم ساختمانی پیشنهادی و تراکم جمعیتی پیشنهادی اتوکد شهر بندر دیلم
 • جهات شیب ( موجود و پیشنهادی )و مرحله بندی و اجرا و تکمیل معابر اتوکد شهر بندر دیلم
 • حجم ترافیک در محورهای اصلی و پوشش معابر اتوکد شهر بندر دیلم
 • حریم پیشنهادی اتوکد شهر بندر دیلم
 • درجه بندی شبکه حرکتی و تقسیمات کالبدی اتوکد شهر بندر دیلم
 • درجه بندی شبکه معابر وتقاطع های اصلی و تقطع های بحرانی و توانمندی شبکه ها و نقاط ترافیک زا اتوکد شهر بندر دیلم
 • شبکه ارتباطی در حوزه نفوذ شهر و امکانات و خدمات موجود و پیشنهادی در روستاهای حوزه نفوذ مستقیم اتوکد شهر بندر دیلم
 • طرح جامع قبلی شهر دیلم اتوکد شهر بندر دیلم
 • عرض معابر و درصد شیب معابر اتوکد شهر بندر دیلم
 • موقعیت استان و شهر دیلم در ساختار شبکه ارتباطی و موقعیت شهر و شهرستان دیلم در استان اتوکد شهر بندر دیلم

 

مشخصات فایل: اتوکد شهر افوس

فرمت: DWG

حجم فایل:  78 مگابایت

سال تهیه: 1390