جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان یزد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان یزد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان یزد می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان یزد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان یزد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان یزد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان یزد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان یزد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان یزد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان یزد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان یزد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان یزد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان یزد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان یزد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان یزد
 • شیپ فایل بارش شهرستان یزد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان یزد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان یزد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان یزد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان یزد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان یزد
 • شیپ فایل سیل شهرستان یزد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان یزد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان یزد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان یزد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان یزد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان یزد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان یزد
 • شیپ فایل محدوده استان یزد

 

حجم فایل: 22.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل