جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان ورامین

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ورامین که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ورامین
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ورامین
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ورامین
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ورامین
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ورامین
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ورامین
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ورامین
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ورامین
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ورامین
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ورامین
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ورامین
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ورامین
 • شیپ فایل بارش شهرستان ورامین
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ورامین
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ورامین
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ورامین
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ورامین
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ورامین
 • شیپ فایل سیل شهرستان ورامین
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ورامین
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان ورامین
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ورامین
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان ورامین
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ورامین
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ورامین
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ورامین
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ورامین
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ورامین
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ورامین
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ورامین
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ورامین
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ورامین
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان ورامین
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان ورامین
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ورامین
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ورامین
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ورامین
 • شیپ فایل شیب شهرستان ورامین
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ورامین
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان ورامین
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان ورامین
 • شیپ فایل محدوده استان تهران

 

حجم فایل: 10.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با ورامین، اینجا