جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان تربت حیدریه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان تربت حیدریه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان تربت حیدریه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان تربت حیدریه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان تربت حیدریه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل بارش شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل سیل شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل سدهای شهرتان تربت حیدریه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل معادن شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل شیب شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان تربت حیدریه
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 45.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با تربت حیدریه، اینجا