جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان تیران و کرون

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان تیران و کرون که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل بخش های شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان تیران و کرون
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان تیران و کرون
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل بارش شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل سیل شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل دشت های شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل شیب شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان تیران و کرون
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 24.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با تیران و کرون، اینجا