جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

دانلود شیپ فایل مرز محلات منطقه 22 تهران 

دانلود شیپ فایل مرز محلات منطقه بیست و دو تهران 

محلات منطقه بیست و دو تهران:

NAME_MAHAL    
شهرک شهيد باقري    
شهرک صدرا    
درياچه    
گلستان غربي    
گلستان شرقي    
زيبادشت بالا    
اميد دژبان    
دهکده المپيک    
شهرک دانشگاه صنعتي شريف    
آزاد شهر_ پيکان شهر